Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)Polish (Poland)

SIMPLICISSIMUS REISEN
WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE PO SŁOWACJI

Poznávacie zájazdy

Poznávacie zájazdy sú zájazdy pre kultivovaných klientov, ktorí majú záujem získať čo najväčšie množstvo poznatkov a informácií o historických pamiatkach, kultúre, hudbe, pamätihodnostiach a prírodných krásach Slovenska.

Vhodné pre: skupiny, skupinky ako aj pre jednotlivcov

Výhoda: pestrosť navštívených destinácií, rôzne druhy umenia, prírodné krásy, väčšia pohoda

Ponuka poznávacích zájazdov

Kulturschätze der Slowakei

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

Die wertvollsten Kunstwerke der Architektur, Bildenden Kunst und die attraktivsten Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten. der Slowakei. Die hiesigen Meisterwerke aus Gotik, Renaissance und Barock gehören zur Kulturregion Donauraum. In der Zips und in den Bergbaustädten machten sich vor allem die deutschen Gastbürger um Kunst und Kultur verdient

Kulturreise
KR KSS 8

 

Košice Kulturhauptstadt Europas 2013

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

Die Stadt Košice, stets die wahre Metropole der Ostslowakei, früher des nördlichen Teils vom Königreich Ungarn, wurde vom Europäischen Rat mit dem Titel „Kulturhauptstadt Europas 2013“ geehrt. Das kulturelle Erbe der Stadt (Architektur, bildende Kunst, Persönlichkeiten der bildenden Kunst, Literatur und Musik) gehört in Niveau und Charme zu Westeuropa.

Kulturreise
KR KE 9

 

Kultur der Deutschen

altaltaltaltaltaltaltalt

Auf dem Gebiet der heutigen Slowakei, dem ehemaligen nördlichen Teil vom Königreich Ungarn, blieben Denkmäler der Architektur und bildenden Kunst erhalten, die hier in sieben Jahrhunderten von den Gemeinschaften der „deutschen Gastbürger“ geschaffen worden sind. Sie gehören zum schönsten und bemerkenswertesten Kulturerbe Europas.

Kulturreise

KR DEK 8

 

Po stopách barokového románu „Uhorský alebo Dácky Simplicissimus“.

Levoča

Putovanie po cestách, miestach a zážitkoch, ktoré opisuje Daniel Georg Speer s čítaním úryvkov z jeho cestopisného románu, ako aj koncert z repertoáru jeho hudobných kompozícií

Poznávací zájazd
KR SIM 8

 

UMENIE SPIŠA

Levoca Juraj

Regióny ako Spiš, Sedmohradsko a Alsasko sú úžasným fenoménom Európy. Počas vzostupnej (budovateľskej) fázy stredoveku sa v nich stretli viaceré kultúry, ktoré popri sebe existovali a vzájomne sa obohacovali. Poznávanie kultúrneho dedičstva týchto výnimočných regiónov je hodnotným zážitkom.

Poznávací zájazd
KR ZIP 7

 

Umenie severných regiónov – Turiec, Liptov, Orava

 bytca okolicne orav hrad

Vnímanie kultúry menšieho územia vedie k hlbším zážitkom z krajiny a jej kultúry. Podobne ako poznávanie Normandie alebo severu Talianska, to rovnako platí aj pre putovanie po severných regiónoch Slovenska.

Poznávací zájazd
KR NOS 7

 

Umenie severných regiónov – Turiec, Liptov, Orava

LiptovlestinyTvrdosin

Vnímanie kultúry menšieho územia vedie k hlbším zážitkom z krajiny a jej kultúry. Podobne ako poznávanie Normandie alebo severu Talianska, to rovnako platí aj pre putovanie po severných regiónoch Slovenska.

Poznávací zájazd 4 dňový
KR NOS 4

 

Banské mestá a protiturecké opevnenia miest, hradov a kaštieľov.

Benadik Kremnica  BB Spania Dolina Cervany kamen BB Thurzov dom stianvica

Významné banské mestá so vzácnym rudným bohatstvom a hranica tureckej Osmanskej ríše, ktorá sa stopäťdesiat rokov tiahla polovicou Uhorska, boli vrcholnými témami zaujímajúcimi v 16. a 17. storočí Európu. Aj dnes patria na území dnešného Slovenska k najväčším pozoruhodnostiam historického a kultúrneho dedičstva.

Poznávací zájazd
KR BBS4

 

Die Anfänge der christlichen Slowakei

Programm dieser Reise ist das Kennenlernen der frühen Epoche vom 7. bis zum 12. Jahrhundert, als sich der mitteleuropäische Raum zwischen dem Frankenreich und dem Byzantinischen Reich ausprägte, als sich die historischen, territorialen und kulturellen Fundamente der heutigen Slowakei herausbildeten. Gelegenheit zu diesem Rückblick ist auch ein Jubiläum – der 1150. Jahrestag der Ankunft der christlichen Glaubensbringer, Cyrill und Methodius, in diesen Landen im Jahr 863. Diese heiligen Brüder werden in allen Ländern unseres Kontinents als Mitpatronen Europas verehrt. Im Jahr 2013 wird sich Ihr Besuch der Slowakei gewiss lohnen.

Kulturreise
KR CUM 4

 

Oferta wycieczek