Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)Polish (Poland)

SIMPLICISSIMUS REISEN
POZNÁVACIE A VZDELÁVACIE ZÁJAZDY PO SLOVENSKU

Umenie severných regiónov – Turiec, Liptov, Orava

 bytca okolicne orav hrad

Vnímanie kultúry menšieho územia vedie k hlbším zážitkom z krajiny a jej kultúry. Podobne ako poznávanie Normandie alebo severu Talianska, to rovnako platí aj pre putovanie po severných regiónoch Slovenska.

Poznávací zájazd
KR NOS 7

Slovensko je svojou rozlohou malá krajina. Hovoriť však o pestrosti jeho častí, akejsi „Európy v malom“, nie je však frázou. Rozdiely obrazu a typov krajiny i podnebia v jednotlivých regiónoch sú nápadne veľké. Pochopiteľne prejavili sa aj v kultúre.

Kotliny medzi horami na severe Slovenska boli už pomerne vzdialené od centier v panónskom Podunajsku (Budín, Ostrihom), ako aj severovýchodu Uhorska (Košice, Spiš), a tak ich kultúrne dedičstvo už čiastočne vyžaruje čaro umeleckej periférie. Nebolo však tomu tak v dobách prehistorických, o čom svedčia stopy a nálezy viac ako sto niekdajších opevnených hradísk (z obdobia Keltov, sťahovania národov a Slovanov), zachované gotické kostoly a kláštory, ako aj hrady.

Zaujímavé sú tu aj stopy zvláštnej politickej a spoločenskej situácie, ktorá tu trvala (približne od 1550 do 1770) viac ako dve storočia. Tieto severné komitáty – Turiec, Liptov, Orava boli ďaleko aj od viedenského protireformačného Habsburského dvora, a tolerovalo sa, že tu „vládla“ evanjelická elita – oravská vetva rodu Thurzo, rodu Illésházy a ďalších príslušníkov nižšej šľachty. Na našom poznávacom zájazde (Kultureise) sa na viacerých miestach stretneme so stopami tohto segmentu kultúrneho dedičstva.    

Tieto regióny sú však typické najmä stopami po vidieckej ľudovej kultúre, najmä ľudovej architektúre z dreva. Vďaka spomenutej odľahlosti, hlbokým lesom, tu bola táto kultúra živá ešte pred päťdesiatimi rokmi. Za „najoriginálnejšie slovenské dedičstvo“ ju považovali už romantici 19. storočia (i zahraniční etnológovia). V jej formách prežili konštrukcie a tvary prehistorické, všeobecne „karpatské“, prvky stredoveké a renesančné, a v najsevernejších častiach „goralské“. (O tom, čo je etnikum „gorali“ si povieme na našej ceste.) Kultúra a krajina týchto regiónov sa stala pozoruhodným námetom moderného slovenského výtvarného umenia.

Náš poznávací zájazd po severných regiónoch Slovenska poskytuje v prípade priaznivého počasia aj možnosti, priamo na mieste, zvoliť si v niektorých úsekoch pešie putovanie. Stačí k tomu trochu kondície a pevná obuv. 

Itinerár


Zobraziť KR NOS7na väčšej mape

Sobota: Stretnutie vo Viedni (WBhf) o 16:00. Cesta autobusom do hotela v okolí mesta Trenčín.

Nedeľa: Prvou zastávkou je zámok v Bytči, ktorý bol (popri hrade Orava) hlavným sídlom významných historických osobností tunajšej vetvy rodu Thurzo. S postavou Juraja Thurzu (1567 – 1616) sa budeme stretávať počas celej cesty. V Bytči si pozrieme najmä unikátnu renesančnú stavbu sobášneho paláca. V regióne Turiec, v Múzeu ľudovej architektúry pri meste Martin, uvidíme základné typy stavieb severných regiónov Slovenska a potom v malom múzeu (kúria v Blatnici) sa oboznámime s prácou českého etnológa a vynikajúceho fotografa Karola Plicku, ktorý v rokoch 1920 – 1938, zachytil zanikajúcu unikátnu vidiecku kultúru Slovenska. V evanjelickom kostole v dedine Necpaly si pozrieme teologicky  a umelecky náročný oltár, ktorý bol pôvodne v thurzovskej kaplnke na hrade Orava a v gotickom kostole nad dedinou Jaseno ranogotické nástenné maľby. Napokon pocestujeme do regiónu Orava a ubytujeme sa pri tatranskej dedine Zuberec.

Pondelok: V tento deň vystúpime najprv do objektov známeho bizarného hradu Orava, ktorý bol správnym centrom regiónu. V komitátnom meste Dolný Kubín navštívime peknú a zaujímavú expozíciu Oravskej galérie. V doline pod mýtickým vrchom „Choč“ si pozrieme evanjelický artikulárny drevený kostol v dedine Leštiny. S prekvapením zistíme, aké pestré, a na výtvarné umenie bohato vybavené, sú tu interiéry týchto kostolov z čias reformácie, ako aj celoeurópske kultúrne súvislosti donátorov z tejto neznámej dediny v horách. Podvečer si v ďalšom múzeu v prírode – Múzeum oravskej dediny - pozrieme jedinečné drevené stavby a goticko-renesančný drevený kostol z dediny Zábrež. Špeciálne pre nás tu bude malý koncert originálnej ľudovej hudby, pri ktorom si vysvetlíme jej historické a hudobné osobitosti.

Utorok: Cestou na sever Oravy prejdeme cez dedinu Podbiel, kde pamiatkovo chránený súbor domov, pripomína líniou štítových priečelí vzhľad ulice v malom gotickom meste. V meste Tvrdošín si pozrieme drevený kostol, ktorého gotické časti sa nedávno podarilo fyzikálnymi metódami datovať s presnosťou jedného roku a na území Poľska drevený kostol v Orawke. V oboch uvidíme fascinujúce zariadenie interiérov maľbami a plastikami, ktoré obsahujú aj zaujímavú historickú výpoveď. Potom sa loďou preplavíme na ostrov s jedinečnou expozíciou ľudového sochárstva. Je to horná časť kopca kalvárie dediny Slanica, ktorú v roku 1954 zatopili vody priehradného jazera Orava. Zaujímavým zážitkom bude aj krátka jazda zrekonštruovanou lesnou železnicou k sedlu Beskyd, ktoré je už na hranici regiónu Kysuce, a  zoznámenie sa s históriou tejto unikátnej technickej pamiatky. Napokon ešte uvidíme pozoruhodný kostol v štýle karpatskej secesie v Oravskej Lesnej.

Streda: Vyberieme sa do regiónu Liptov, ktorý sa rozkladá južne od Oravy. Na okraji Tatier si urobíme malú túru do lokality Oblazy v roklinovej Kvačianskej doline. Nájdeme tu autentický areál ľudových technických pamiatok obilných mlynov a pílového mlyna, ktoré uvidíme pracovať. Potom si pozrieme gotický kostol v Smrečanoch, ktorého vnútorné zariadenie (tri gotické tabuľové oltáre, nástenné maľby, stallá a ďalšie artefakty), vďaka vtedajším donátorom, pochádza z najlepších spišských dielní. Neďaleký kláštorný kostol v Okoličnom je ukážkou stavby, ktorej investorom bol zrejme kráľovský dvor panovníka Mateja Korvína.Potom si urobíme výlet do prírody Nízkych Tatier – podľa počasia do svetoznámych Demänovských jaskýň, alebo lanovou dráhou na vrch Chopok, ktorý je na hlavnom hrebeni s výhľadom na celý Liptov.

Štvrtok: Ráno sa vrátime do Liptova a pozrieme si starobylý kostol vo fascinujúcej polohe nad dedinou Martinček, pod hradom Likava. Uvidíme v ňom nedávno objavené nástenné maľby z pred roka 1300, ktoré nezaprú svoj západoeurópsky pôvod (benediktíni). Vzápätí môžeme porovnať – kostol pri dedine Ludrová má v presbytériu tiež kompletne zachované gotické nástenné maľby, ale ich štýl je už typický pre domáce prostredie. Nad dedinou Sliače si môžeme pozrieť ukážku súčasnej architektúry – kostol „Archa“ od mladých umelcov. Pri dedine Svätý Kríž vstúpime do najväčšieho dreveného chrámu v strednej Európe – tento evanjelický artikulárny kostol pojme až 5000 účastníkov bohoslužieb. Potom celkom na úpätí Vysokých Tatier navštívime expozíciu prírodného múzea Liptovskej dediny pri dedine Pribylina, kde okrem dedinských stavieb uvidíme aj gotický kaštieľ z dediny Parížovce a veľmi zaujímavý stredoveký kostol z Liptovskej Mary.

Piatok: Putovanie po Liptove zakončíme výstupom do dediny Vlkolínec, ktorá je zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva pri UNESCO. V meste Ružomberok sa v modernej stavbe ateliérovej galérie zoznámime s obrazmi maliara Ľudovíta Fullu (1902 – 1980), ktorý patril k významným predstaviteľom slovenskej moderny. Cestou dolu dolinou Váhu môžeme vystúpiť na ruiny hradu Strečno s muzeálnou expozíciou. Ubytovanie v okolí mesta Trenčín.

Sobota: Po prehliadke hradu Trenčín, z ktorého sa takmer desať storočí rozhodovalo o osudoch trenčianskeho komitátu (územia dnešného severného a severozápadného Slovenska) si pozrieme v typickej vinohradníckej oblasti opevnený hrad Červený Kameň (Biebersburg), ktorého pevnostný systém dali vybudovať Fuggerovci po roku 1535 na ochranu svojich transportov medi, podľa ideových nákresov Albrechta Dürera. Večer návrat do Viedne.

Balík služieb:

V cene zájazdu je poskytované:

 • kvalifikovaný sprievodcovský servis
 • odborný výklad renomovaným kunsthistorikom
 • doprava z Viedne,  počas celého zájazdu po Slovensku, a naspäť do Viedne komfortným autobusom.
 • 7 x ubytovanie v dvojposteľových a jednoposteľových izbách v troj/štvor hviezdičkových hoteloch a penziónoch
 • plná penzia vo vybraných štýlových reštauráciách - 7x raňajky, 7x obed, 7x večera
 • vstupné (okrem Gruppen a VIP)

V cene zájazdu nie sú zahrnuté:

 • nápoje
 • dobrovoľné príspevky
 • poistné
 • poplatky za fotografovanie v múzeách a pamiatkach
 • individuálna doprava z miesta bydliska do Viedne a naspäť (okrem Gruppen a VIP)

Cena zájazdu

Cena zájazdu KR NOS 7 je 735 Euro za osobu v dvojlôžkovej izbe,

príplatok za jednolôžkovú izbu je 150 Euro.

Pri zájazdoch typu Skupinové a VIP sa cena vyratúva individuálne

Termíny        

Termíny pre Skupinové zájazdy – podľa dohody

Termíny pre VIP-zájazdy – podľa dohody

 

Objednať tento zájazd