Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)Polish (Poland)

SIMPLICISSIMUS REISEN
POZNÁVACIE A VZDELÁVACIE ZÁJAZDY PO SLOVENSKU

Umenie severných regiónov – Turiec, Liptov, Orava

LiptovlestinyTvrdosin

Vnímanie kultúry menšieho územia vedie k hlbším zážitkom z krajiny a jej kultúry. Podobne ako poznávanie Normandie alebo severu Talianska, to rovnako platí aj pre putovanie po severných regiónoch Slovenska.

Poznávací zájazd 4 dňový
KR NOS 4

Slovensko je svojou rozlohou malá krajina. Hovoriť však o pestrosti jeho častí, akejsi „Európy v malom“, nie je však frázou. Rozdiely obrazu a typov krajiny i podnebia v jednotlivých regiónoch sú nápadne veľké. Prejavili sa pochopiteľne aj v kultúre.

Kotliny medzi horami na severe Slovenska boli už pomerne vzdialené od centier v panónskom Podunajsku (Budín, Ostrihom), ako aj severovýchodu Uhorska (Košice, Spiš), a tak ich kultúrne dedičstvo už čiastočne vyžaruje čaro umeleckej periférie. Nebolo však tomu tak v dobách prehistorických, o čom svedčia stopy a nálezy viac ako sto niekdajších opevnených hradísk (z obdobia Keltov, sťahovania národov a Slovanov), zachované gotické kostoly a kláštory, ako aj hrady.

Zaujímavé sú tu aj stopy zvláštnej politickej a spoločenskej situácie, ktorá tu trvala (približne od 1550 do 1770) viac ako dve storočia. Tieto severné komitáty – Turiec, Liptov, Orava) boli ďaleko aj od viedenského protireformačného Habsburského dvora, a tolerovalo sa, že tu „vládla“ evanjelická elita – oravská vetva rodu Thurzo, rodu Illésházy a ďalších príslušníkov nižšej šľachty. Na našom poznávacom zájazde (Kultureise) sa na viacerých miestach stretneme so stopami tohto segmentu kultúrneho dedičstva.    

Tieto regióny sú však typické najmä stopami po vidieckej ľudovej kultúre, najmä ľudovej architektúre z dreva. Vďaka spomenutej odľahlosti, hlbokým lesom, tu bola táto kultúra živá ešte pred päťdesiatimi rokmi. Za „najoriginálnejšie slovenské dedičstvo“ ju považovali už romantici 19. storočia (i zahraniční etnológovia). V jej formách prežili konštrukcie a tvary prehistorické, všeobecne „karpatské“, prvky stredoveké a renesančné, a v najsevernejších častiach „goralské“ (O tom, čo je etnikum „gorali“ si povieme na našej ceste). Kultúra a krajina týchto regiónov sa stala pozoruhodným námetom moderného slovenského výtvarného umenia.

Náš poznávací zájazd po severných regiónoch Slovenska poskytuje v prípade priaznivého počasia aj možnosti, priamo na mieste, zvoliť si v niektorých úsekoch pešie putovanie. Stačí k tomu trochu kondície a pevná obuv. 

Itinerár


Zobraziť KR NOS 4 na väčšej mape

Štvrtok: Stretnutie vo Viedni na železničnej stanici Meindling o 6:30. Odjazd autobusom na Slovensko. Prvou zastávkou je zámok v Bytči, ktorý bol (popri hrade Orava) hlavným sídlom významných historických osobností tunajšej vetvy rodu Thurzo. S postavou Juraja Thurzu (1567 – 1616) sa budeme stretávať počas celej cesty. V Bytči si pozrieme najmä unikátnu renesančnú stavbu sobášneho paláca. V regióne Turiec, v Múzeu ľudovej architektúry pri meste Martin, uvidíme základné typy stavieb severných regiónov Slovenska a potom v malom múzeu (kúria v Blatnici) sa oboznámime s prácou českého etnológa a vynikajúceho fotografa Karola Plicku, ktorý v rokoch 1920 – 1938, zachytil zanikajúcu unikátnu vidiecku kultúru Slovenska. V evanjelickom kostole v dedine Necpaly si pozrieme teologickya umelecky náročný oltár, ktorý bol pôvodne v thurzovskej kaplnke na hrade Orava a v gotickom kostole nad dedinou Jaseno spoznáme ranogotické nástenné maľby. Napokon pocestujeme do regiónu Orava a ubytujeme sa pri tatranskej dedine Zuberec.

Piatok: V tento deň vystúpime najprv do objektov známeho bizarného hradu Orava, ktorý bol správnym centrom regiónu. V doline pod mýtickým vrchom „Choč“ si pozrieme evanjelický artikulárny drevený kostol v dedine Leštiny. S prekvapením zistíme, aké pestré, a na výtvarné umenie bohato vybavené, sú tu interiéry týchto kostolov z čias reformácie, ako aj celoeurópske kultúrne súvislosti donátorov z tejto neznámej dediny v horách. Pozrieme si aj pamiatky za hrebeňom hôr, v regióne Liptova. V meste Ružomberok galériu maliara slovenskej moderny Ľudovíta Fullu(1902-1980) a ranogotické nástenné maľby v kostole v Martinčeku. Podvečer si v ďalšom múzeu v prírode – Múzeum oravskej dediny - pozrieme jedinečné drevené stavby a goticko-renesančný drevený kostol z dediny Zábrež. Špeciálne pre nás tu bude malý koncert originálnej ľudovej hudby, pri ktorom si vysvetlíme jej historické a hudobné osobitosti.

Sobota: Cestou na sever Oravy prejdeme cez dedinu Podbiel, kde pamiatkovo chránený súbor domov, pripomína líniou štítových priečelí vzhľad ulice v malom gotickom meste. V meste Tvrdošín si pozrieme drevený kostol, ktorého gotické časti sa nedávno podarilo fyzikálnymi metódami datovať s presnosťou jedného roku a na území Poľska drevený kostol v Orawke. V oboch uvidíme fascinujúce zariadenie interiérov maľbami a plastikami, ktoré obsahujú aj zaujímavú historickú výpoveď. Potom sa loďou preplavíme na ostrov s jedinečnou expozíciou ľudového sochárstva. Je to horná časť kopca kalvárie dediny Slanica, ktorú v roku 1954 zatopili vody priehradného jazera Orava.

Nedeľa: Vyberieme sa do regiónu Liptov, ktorý sa rozkladá južne od Oravy. Na okraji Tatier si urobíme malú túru do lokality Oblazy v roklinovej doline. Nájdeme tu autentický areál ľudových technických pamiatok obilných mlynov a pílového mlyna, ktoré uvidíme pracovať. Potom si pozrieme gotický kostol v Smrečanoch, ktorého vnútorné zariadenie (tri gotické tabuľové oltáre, nástenné maľby, stallá a ďalšie artefakty), vďaka vtedajším donátorom, pochádza z najlepších dielní Spiša. V Liptove nemôžeme obísť evanjelický artikulárny drevený kostol pri dedine Svätý Kríž, ktorý patrí k najobjemnejším historickým dreveným stavbám. Pojme až 5000 účastníkov Bohoslužieb. Na spiatočnej ceste navštívime ešte v Liptove dedinu Vlkolínec, ktorá je zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva pri UNESCO. Vo večerných hodinách návrat do Viedne.

Balík služieb:

V cene zájazdu je poskytované:

 • kvalifikovaný sprievodcovský servis
 • odborný výklad renomovaným kunsthistorikom
 • doprava z Viedne,  počas celého zájazdu po Slovensku, a naspäť do Viedne komfortným autobusom.
 • 3 x ubytovanie v dvojposteľových a jednoposteľových izbách v troj/štvor hviezdičkových hoteloch a penziónoch
 • plná penzia vo vybraných štýlových reštauráciách - 3x raňajky, 4x obed, 4x večera
 • vstupné (okrem Gruppen a VIP)

V cene zájazdu nie sú zahrnuté:

 • nápoje
 • dobrovoľné príspevky
 • poistné
 • poplatky za fotografovanie v múzeách a pamiatkach
 • individuálna doprava z miesta bydliska do Viedne a naspäť (okrem Gruppen a VIP)

Cena zájazdu

Cena zájazdu KR NOS 4 je  484 Euro za osobu v dvojlôžkovej izbe,

príplatok za jednolôžkovú izbu je 76 Euro.

Pri zájazdoch typu Skupinové a VIP sa cena vyratúva individuálne

Termíny        

Termíny pre Skupinové zájazdy – podľa dohody

Termíny pre VIP-zájazdy – podľa dohody

 

Objednať tento zájazd