Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)Polish (Poland)

SIMPLICISSIMUS REISEN
POZNÁVACIE A VZDELÁVACIE ZÁJAZDY PO SLOVENSKU

Banské mestá a protiturecké opevnenia miest, hradov a kaštieľov.

Benadik Kremnica  BB Spania Dolina Cervany kamen BB Thurzov dom stianvica

Významné banské mestá so vzácnym rudným bohatstvom a hranica tureckej Osmanskej ríše, ktorá sa stopäťdesiat rokov tiahla polovicou Uhorska, boli vrcholnými témami zaujímajúcimi v 16. a 17. storočí Európu. Aj dnes patria na území dnešného Slovenska k najväčším pozoruhodnostiam historického a kultúrneho dedičstva.

Poznávací zájazd
KR BBS4

Bitka pri Moháči v roku 1526, v ktorej Turci zvíťazili nad uhorskou šľachtickou, cirkevnou a vojenskou elitou, mala fatálne následky na vývoj v tejto časti Európy. Do roku 1542 obsadili Turci celú dolnú časť Uhorska, až po rieku Dunaj. Jeden a pol storočia potom existovalo  Uhorské kráľovstvo len na území dnešného Slovenska a Sedmohradska. Opevnenia na tejto  novej hranici boli v pozornosti celej kresťanskej Európy. Bezprostredne slúžili najmä na obranu banských miest, lebo práve tie svojim bohatstvom a významom boli ďalším cieľom tureckej expanzie. Politickým cieľom bolo dobytie Viedne. Vďaka týmto opevneniam, ako aj za cenu obrovských obetí, napokon Turci ani Viedeň, ani banské mestá, nedobyli.

Povestné banské mestá boli pravdaže známe a významné už dávno predtým. Stopy po exploatácii rúd siahajú tu do dôb prehistorických, predchodcami týchto miest v stredoveku boli hradiská. Po konsolidácii stredovekého štátu bolo nerastné bohatstvo vlastníctvom kráľa. Rozvoj jeho dolovania však zabezpečili až pozvaní „hostia“ – banskí špecialisti a metalurgovia, ako aj jeho podielnické darovanie privilegovaným a iniciatívnym osobám, kláštorom, mestám. Vládli tu prísne pravidlá a kráľa zastupoval ním menovaný komorský gróf. Úradné opatrenia, razba mincí, privilégia, regulácie, ale aj kapitál patriciátu, „waldbürgerov“, ich podiely, to všetko malo napokon vplyv na ekonomické fungovanie štátu. Chrámy i meštianske domy banských miest sa stali priestormi hodnotných umeleckých diel. V 15. storočí sa na území dnešného Slovenska ťažilo 60% európskeho striebra, 40% zlata a % medi. Po roku 1490 sem Thurzo pozval finančný kapitál Fuggerovcov z Augsburgu.

Preto po obsadení južnej časti krajiny Turkmi začali sa v banských mestách a ich okolí chvatne prestavovať na pevnosti mestské kostoly, kláštory, hradby. Pôvodne stredoveké hrady dobudovali o moderné opevnia pozostávajúce z delových bášt, bastiónov, predsunutých barbakanov.

Dostupné náleziská sa postupne vyčerpali, ale nové vynálezy, investície do technológií, priniesli po roku 1700 ešte takmer na dve storočia novú konjunktúru. K vzácnym kovom pribudlo aj významné železo. Na našich cestách sa dozvieme o veľkých osobnostiach techniky, ktoré tu pôsobili; o najstaršej technickej vysokej škole na svete, o stavbách, ktoré tvoria dodnes obraz tohto jedinečného typu kultúrnej krajiny. Banská činnosť v týchto starobylých mestách dnes už neexistuje. Sú náročnými pokladnicami hmotného kultúrneho dedičstva a ešte živých baníckych tradícií.

Itinerár


Zobraziť KR BBS4 na väčšej mape

Štvrtok: Stretnutie vo Viedni na železničnej  stanici Meindling o 6:30, presun do Nitry. V meste Nitra, pôvodne starobylom sídle slovanských kniežat (8.a 9.storočie) a významnom sídle biskupstva, navštívime biskupský hrad, ktorý v roku 1663 Turci načas obsadili. Preto hrad dostal na podnet habsburského dvora ešte mohutnejšie opevnenie, ktoré sa zachovalo dodnes.

Potom sa krátko zastavíme v areáli kláštora v Hronskom Beňadiku. Toto, pôvodne benediktínske opátstvo, bolo radikálne prestavané na protitureckú pevnosť. V starej radnici mesta Nová Baňa si pozrieme expozíciu baníctva. Tu bol po prvýkrát v kontinentálnej Európe (1721) zostrojený „ohňový stroj“ konštruktéra Isaaca Pottera na čerpanie vody.

Piatok: V Banskej Štiavnici začneme prehliadku pevnosťou Nový zámok s expozíciou protitureckých bojov, pozrieme si Starý zámok, ktorý je pozoruhodnou stavbou románsko-neskorogotického mestského kostola, ktorý však museli v čase tureckého nebezpečenstva prestavať na opevnený hrad. Presunieme sa do Banskej Bystrice, kde navštívime vzácnu pamiatku – farský kostol v areáli mestského hradu. V ňom uvidíme početné zoskupenie artefaktov najvyššej kvality – jedinečnú neskorogotickú architektúru, oltáre, kameňosochárske diela, umelecké remeslo i výtvarné diela baroka. Prejdeme veľmi zaujímavé expozície múzeí. Potom navštívime povestnú banícku obec Špania Dolina.

Sobota: Ráno pricestujeme do „zlatého“ mesta Kremnica. Areál mestského hradu tu obsahuje niekoľko pozoruhodných stavieb, ktoré vypovedajú o príslušnosti k umeniu architektúry Podunajska (karner), Viedne (klenba v lodi kostola) a napokon Švábska (klenba v jeho presbytériu). Uvidíme zvláštne typy neskorogotických meštianskych domov a nazrieme do expozície najstaršej fungujúcej mincovne v Európe. Poobede sa cez lokalitu Bzovík (na protitureckú pevnosť prestavané premonštrátske opátstvo) vrátime do Banskej Štiavnice a pozrieme si ďalšie pamiatky tohto pozoruhodného mesta.

Nedeľa: Navštívime Banské múzeum v prírode, kde si prehliadneme podzemné šachty a štôlne, ako aj exponáty dokladajúce vývoj ťažby. Cestou cez banícku obec Štiavnické Bane uvidíme ďalšie banské diela ako aj povestný vodný systém. V pôvodne baníckom meste Pukanec si pozrieme gotický farský kostol, ktorého architektúra súvisí s Banskou Štiavnicou a v interiéri je päť gotických krídlových oltárov. Blížiac sa k východisku našej cesty navštívime v typickej vinohradníckej oblasti opevnený hrad Červený Kameň (Biebersburg), ktorého pevnostný systém dali vybudovať Fuggerovci po roku 1535 na ochranu svojich transportov medi, podľa ideových nákresov Albrechta Dürera. Večer návrat do Viedne.

Balík služieb:

V cene zájazdu sú poskytované nasledovné služby:

 • kvalifikovaný sprievodcovský servis
 • odborný výklad renomovaným kunsthistorikom
 • doprava z Viedne, počas celého zájazdu po Slovensku, a naspäť do Viedne komfortným autobusom
 • 3 x ubytovanie v dvojposteľových a jednoposteľových izbách v troj/štvor hviezdičkových hoteloch a penziónoch
 • plná penzia vo vybraných štýlových reštauráciách - 3x raňajky, 4x obed, 4x večera
 • vstupné (okrem Gruppen a VIP)

V cene zájazdu nie sú zahrnuté:

 • nápoje
 • príspevky
 • poistné
 • poplatky za fotografovanie v múzeách a pamiatkach
 • individuálna doprava z miesta bydliska do Viedne a naspäť (okrem Gruppen a VIP)

Cena zájazdu

Cena zájazdu KR BBS4 je 495 Euro za osobu v dvojlôžkovej izbe,

príplatok za jednolôžkovú izbu je 68 Euro.

Pri zájazdoch typu Skupinové a VIP sa cena vyratúva individuálne

 

Terminy         

Termíny pre Skupinové zájazdy – podľa dohody

Termíny pre VIP-zájazdy – podľa dohody

Objednať tento zájazd