Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)Polish (Poland)

SIMPLICISSIMUS REISEN
POZNÁVACIE A VZDELÁVACIE ZÁJAZDY PO SLOVENSKU

Počiatky kresťanského Slovenska

Programom tejto cesty je zoznámenie sa s dávnym obdobím 7. až 12. storočia, keď sa ustaľoval priestor strednej Európy medzi Franskou a Byzantskou ríšou, keď sa vytvárali historické, územné a kultúrne základy dnešného Slovenska. Príležitosťou k ich poznávaniu je aj jubileum – 1150.výročie – príchodu kresťanských vierozvestcov, Cyrill a Methodius, na toto územie v roku 863. Títo svätých bratov uctievajú vo všetkých krajinách nášho kontinentu ako spolupatrónov Európy. Rok 2013 bude rozhodne stáť za Vašu návštevu Slovenska.

Poznávací zájazd
KR CUM 4

Dnešná historická veda a archeológia poskytuje mnohé zaujímavé odpovede k dejinám územia dnešného Slovenska. Podstatnú časť (západné dve tretiny jeho dnešného územia) nazýva podľa mnohých dokladov a prameňov Nitriansko. Po Germánoch jeho územie obývali Slovania. Do obdobia okolo roku 800 bolo toto územie v dotyku i súčasťou Avarskej ríše. Od roku 805 do roku 833 bolo nezávislým kniežatstvom, ktorému vládlo knieža Pribina. Po jeho vyhnaní moravským rodom Mojmírovcov (roku 833) sa stalo údelným kniežatstvom Veľkomoravskej ríše. Nitriansko si udržalo postavenie údelného kniežatstva aj vo včasnoarpádovskom Uhorsku (od 10. do konca 11. storočia). Jeho centrom bolo vždy mesto Nitra.

Navštívime miesta a pozrieme si expozície múzeí, ktoré vypovedajú o kultúre a udalostiach týchto storočí. Príchod, pôsobenie a dedičstvo Cyrilla Methoda dokresľuje aj zaujímavú históriu a záujmy rímskych pápežov, Franskej ríše a bavorských grófov, biskupstiev v Salzburg, Pasau, Byzantskej ríše. Ešte v roku 828 vysvätil salzburský arcibiskup Adalrám kostol na Pribinovom hradisku v Nitre, v roku 831 prijala od pasovského biskupa krst kniežacia elita v susednom Moravskom kniežatstve. O kresťanskú misiu z Byzancie požiadalo potom Veľkomoravské knieža Rastislav v roku 862 a v roku 870 sa Method stal arcibiskupom.

Kresťanské misie boli však v Nitrianskom kniežatstve aj predtým. Pamiatky z najnovších archeologických výskumov, ktoré uvidíme v lokalite Bojná i v diecéznom múzeu v Nitre, vypovedajú o christianizácii zo severo-italskej Aquilei už po roku 800. Aj po zániku Veľkej Moravy, po príchode Maďarov (okolo 900), si kresťanské spoločenstva i benediktínski mnísi udržali kontinuitu. Navštívime aj zachované sakrálne pamiatky, ktoré už patria obdobiu po vzniku kresťanského Uhorského kráľovstva v roku 1000 (kráľ Štefan I. v roku 1083 vyhlásený za svätého). Vtedy sa postupne ustálila územná a nezávislá existencia štátu.

Obohatením našej cesty budú aj výstavy a expozície k jubileu príchodu kresťanskej misie Cyrilla a Methoda. Pre účastníkov tejto cesty ponúkame aj možnosť rozšíriť ju o exkurziu na východ Slovenska, kde sa v kultúre, sakrálnej architektúre, výtvarnom umení a bohoslužobných obradoch zachovalo byzantské dedičstvo dodnes.

 

ItinerárZobraziť KR CUM4 na väčšej mape

 

1.deň(štvrtok)

Bratislava (Preßburg), navštívime areál hradu nad mestom a expozície s pamiatkami na obdobie skorého stredoveku – sťahovanie národov, Slovania, Nitrianske kniežatstvo, Veľkomoravská ríša a prvé storočia Uhorského kráľovstva. Potom sa vyberieme na neďaleký hrad Devín, ktorý má jedinečnú polohu nad sútokom riek Morava a Dunaj. Bol významným pohraničným hradom ranostredovekých slovanských kniežactiev. Hrad je múzeom a sú tu exponované aj ostatné historické kultúry.

 

2.deň(piatok)

Cestou do historicky významného mesta Nitra si pozrieme rotundu v Križovanoch a kostol sv. Klimenta v dedine Močenok. V meste Nitra vyjdeme na Horné mesto. V biskupskom hrade uvidíme časti niekdajšieho kniežacieho sídla, navštívime diecézne múzeum a v Dolnom meste archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. Navštívime skúmanú archeologickú lokalitu hradiska nad obcou Bojná a zachovaný kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom s ranostredovekými nástennými maľbami.

 

3.deň(sobota)

Tento deň venujeme pamiatkam a archeologickým lokalitám regiónu Ponitrie a Považie. Navštívime pustovnícke miesto a ruiny kláštora na Skalke a na neďalekom hrade Trenčín si pozrieme zvyšky rotundy. Pri meste Piešťany si pozrieme zvyšky kniežacieho dvorca Ducové z obdobia Veľkej Moravy.

 

4.deň(nedeľa)

Vyberiem za hranicu – na územie južnej Moravy (Česká republika) – kde si pozrieme kláštor vo Velehrade, ktorý je významným historickým, pútnickým a duchovným miestom s tradíciou centra Veľkomoravskej ríše a pôsobiska arcibiskupa Methoda a rozsiahly archeologický park Mikulčice. Na území Slovenska si potom urobíme krátke pešie putovanie ku kostolíku pri dedine Kopčany.

 

Balík služieb:

V cene zájazdu sú poskytované nasledovné služby:

  • kvalifikovaný sprievodcovský servis
  • doprava z Viedne, počas celého zájazdu po Slovensku, a naspäť do Viedne komfortným autobusom
  • odborný výklad renomovaným kunsthistorikom
  • 3 x ubytovanie s raňajkami v dvojposteľových a jednoposteľových izbách v troj/štvor hviezdičkových hoteloch a penziónoch
  • plná penzia vo vybraných štýlových reštauráciách 4 x obed a 4 x večera
  • vstupné

V cene zájazdu nie sú zahrnuté:

  • nápoje
  • príspevky
  • poistné
  • poplatky za fotografovanie v múzeách a pamiatkach

 

Cena zájazdu

Cena zájazdu KR CUM 4 je 422 Euro za osobu v dvojlôžkovej izbe,

príplatok za jednolôžkovú izbu je 64 Euro.

 

Terminy 

Termíny pre Skupinové zájazdy – podľa dohody

Termíny pre VIP-zájazdy – podľa dohody

 

Objednať tento zájazd