Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)Polish (Poland)

SIMPLICISSIMUS REISEN
WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE PO SŁOWACJI

Čo je Slovensko

altalt

Čítajúci Európan 16. a 17. storočia poznal lokality, ktoré ležia na území dnešného Slovenska ako sú mestá, pevnosti, bane, minerálne pramene, lepšie ako vzdelaný Európan 21. storočia. Treba upresniť, že toto územie bolo od konca 10.storočia do roku 1918 súčasťou Uhorského kráľovstva. Svetové jazyky (nemecký, anglický, francúzsky) nerozlišujú historické Uhorsko a súčasnú Maďarskú republiku - Magyarországh. Uhorské kráľovstvo sa skladalo s rôznorodých regiónov - Panónia, Horné Uhorsko, Bihársko, Sedmohradsko, Chorvátsko, Slavónia a žilo v ňom viacero národov. Pôvodní obyvatelia tohto územia boli Slovania - Slováci, Srbi, Chorváti a Rusíni. Až neskôr sa sem prisťahovali Maďari, Taliani, Židia, ako aj, od 13.storočia kráľmi pozvaní nemecky hovoriaci „hostia“ zo Saska, Švábska, Tirolska a od 15.storočia Valasi. Spolu boli obyvateľmi Uhorska. (Podobne ako aj dnes v štáte s názvom Belgicko žijú belgickí občania Flámi a Valóni). V roku 1918 Slováci spolu s Čechmi vytvorili Československo a od roku 1993 je Slovensko samostatný štát.
Slovensko je tak prirodzene významným dedičom mnohorakých kultúrnych pamiatok niekdajšieho Uhorského kráľovstva. Samozrejme aj starších pamiatok z obdobia prehistorického, rímskeho, sťahovania národov, slovanského Nitrianskeho kniežatstva a Veľkomoravskej ríše v 8. a 9.storočí. Pozoruhodné sú aj novodobé pamiatky architektúry a výtvarného umenia slovenskej moderny 20.storočia.

Oferta wycieczek