Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)Polish (Poland)

SIMPLICISSIMUS REISEN
POZNÁVACIE A VZDELÁVACIE ZÁJAZDY PO SLOVENSKU

Čo zaujímavé môžete na Slovensku vidieť

altSedlicaalt

Na území Slovenska možno vidieť pamiatky staviteľského a výtvarného umenia všetkých druhov a kvality. Domáce pamiatky i pamiatky umenia viacerých európskych proveniencií. Jedinečnosťou tohto územia je, že tu vedľa seba existovali a rozvíjali sa slohy „latinskej“ Európy (umenie Itálie, nemeckého a rakúskeho Podunajska) a umenia „byzantskej“ Európy (východné Karpaty, Balkán). Vďaka odborne zaujímavým výkladom poskytujú hlboký zážitok aj pamiatky tzv. umeleckej periférie a ľudového umenia.

Zážitky a vnímanie pamiatok umocňuje prírodný rámec a kultúrno-historická krajina, do ktorej sú zasadené. Na území Slovenska možno vidieť horskú, ako aj nížinnú krajinu – vysokohorské štíty, hôľne vrchy, rokliny, jaskyne. Vysoké Tatry s horskými ľadovcovými jazerami, rokliny pohoria Slovenský raj, prielom rieky Dunajec na severe Spiša, hlboké lesy, vrchy s vinicami i so zvyškami horského sedliackeho hospodárenia.

Skutočnými perlami na území Slovenska sú pamiatky z obdobia neskorej gotiky - architektúra, skulptúry a tabuľové maľby. Zachovalo sa tu viac ako sto gotických krídlových oltárov. Svetovým prvenstvom je výška jedného z nich v Levoči. V tomto mestskom farských kostole je unikátne aj ich množstvo – 9; vo farskom chráme mesta Bardejov sa nachádza dokonca 11 gotických krídlových oltárov. Vo viac ako 200 mestských a dedinských stredovekých opevnených kostoloch sa nachádzajú rozsiahle a zaujímavé gotické nástenné maľby. Nečakane pestré sú príklady renesančného sakrálneho výtvarného umenia protestantov, ako aj barokové sakrálne umenie v katolíckych kostoloch. Obe obdobia rozvíjali umenie vyžarujúce z nemeckých regiónov a umenie baroka v 18. storočí zo sídla dvora vo Viedni a kláštorov v Rakúskych zemiach.

Na území Slovenska sú jedinečné aj hrady a zámky. Väčšina ich stredovekých stavebných jadier je obohatená dostavbou renesančných pevnostných systémov, kedy boli významnou hrádzou proti tureckej expanzii. Pozrieť si treba tiež zachované historické jadrá miest, ktoré boli bohaté vďaka obchodu, ako aj banskému podnikaniu. Banské mestá – Kremnica, Banská Štiavnica, Banská Bystrica – boli, vďaka zlatu, striebru a medi, známe v celej stredovekej Európe.

Územie Slovenska je bohaté aj výskytom pozoruhodných sakrálnych stavieb z dreva. Chrámy každého vierovyznania sú veľmi rozdielne v ich architektonickej priestorovej podstate. Evanjelické, zo 17. a 18. storočia, majú rozsiahle interiéry na krížovom pôdoryse, rímskokatolícke drevené kostoly sú predchodcami a dvojičkami stredovekých murovaných kostolov a napokon gréckokatolícke chrámy „tserkvi“ patria skladbou priestorov do byzantskej kultúry východných Karpát. Príklady dedinskej ľudovej architektúry možno študovať v regionálnych Freilichtmuseums.

Podrobnejšie o tom „Čo zaujímavé môžte na Slovensku vidieť“, sa dozviete v publikácii Ilustrovaná encyklopédia pamiatok Slovenska, ktorú zostavil a spracoval náš odborný sprievodca a ktorú na základe sedemročnej skúsenosti poskytovania služieb Simplicissimus Reisen zahraničným klientom, vydalo partnerské vydavateľstvo Simplicissimus. Táto tisíc stranová publikácia obsahuje 1500 hesiel, takmer 6000 fotografií,  140 trojrozmerných obrázkov pamiatok s mimoriadne zrozumiteľnými informáciami.

jelka