Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)Polish (Poland)

SIMPLICISSIMUS REISEN
POZNÁVACIE A VZDELÁVACIE ZÁJAZDY PO SLOVENSKU

Skupinové zájazdy

altaltalt

Skupinové zájazdy sú zájazdy pre skupiny s príbuzným záujmom, zameraním, spôsobom vnímania, ktorých členovia majú záujem získať či už všeobecné, alebo odborné poznatky a informácie o historických pamiatkach, pamätihodnostiach, hudbe, kultúre a prírodných krásach Slovenska.

Vhodné pre: väčšie skupiny – kolektívy z jedného pracoviska, Betriebsausflüge, Kollegen, Kunden oder Gäste, Vereine, Verbände, Stiftungen, záujmové združenia, kluby (Rotary, Lions), Kirchliche Einrichtungen, Bildungsträger, skupiny pedagógov a študentov usw.
Je možné aj spojiť niekoľko menších skupín s podobným záujmom o poznanie.

Výhoda: V súlade s celkovým záujmom skupiny je možné si vybrať typové Poznávacie zájazdy, alebo typové Vzdelávacie zájazdy, vytvoriť si kombinácie Kulturreisen so Studienreisen, alebo v spolupráci s našou cestovnou kanceláriou zájazd kompletne ušiť na mieru vrátane vybraných destinácií a počtu dní. V rámci Skupinových zájazdov ponúkame možnosť zahrnúť do zájazdu aj  návštevu pamiatok v susedných kultúrnych priestoroch (Krakov, Olomouc, Ostrihom)

Ako inšpirácia môžu poslúžiť všetky zájazdy z našej ponuky, ale je možné navrhnúť i rôzne tematické zájazdy, alebo naopak úplne pestrý zájazd. Ako príklady mimo štandardnej ponuky možno spomenúť historické témy, historické udalosti, stavby a výtvarné diela podľa druhu, (napr. vidiecka architektúra), podľa obdobia, alebo autorského okruhu, architektov, dielní (napr. Viedenská stavebná huta), náboženských spoločenstiev, po stopách rodov napr. Thurzo – Fugger, po kultúrnych stopách „nemeckých hostí“, Rimanov, Keltov, Turkov, Slovanov histórií vedy a techniky, hudobného umenia, prírodných krás, národných parkov, hôr, mikroregióny, folklór, remeslá, treking.... ďalej ponúkame možnosť zahrnúť do zájazdu aj  návštevu pamiatok v susedných kultúrnych priestoroch (Krakov, Olomouc, Ostrihom).