Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)Polish (Poland)

SIMPLICISSIMUS REISEN
POZNÁVACIE A VZDELÁVACIE ZÁJAZDY PO SLOVENSKU

O nás

Bzovik Poniky Pieniny Tatranska Lomnica

Definícia
Simplicissimus Reisen je incomingová cestovná kancelária špecializujúca sa na aktívnu turistiku organizovaním poznávacích a vzdelávacích zájazdov po Slovensku.

Zámer
Našim prvoradým zámerom je poskytnúť kultivovaným klientom čo najväčšie množstvo poznatkov a informácií o kutúrnychch pamiatkach, pamätihodnostiach, hudbe a prírodných krásach Slovenska. Tomuto zámeru je podriadená celá koncepcia zájazdu.

Koncepcia
Organizujeme poznávacie a študijné zájazdy ktorých základom je odborný kvalifikovaný výber destinácií a sprievodný výklad historika umenia. Štandardne rozlišujeme zájazdy kultúrno-poznávacie (Kulturreisen) a študijno-vedecké (Studienreisen). Klientovi ponúkame komplexný zážitok a kompletné služby.

Komplexnosť zážitku je dosiahnutá spojením poznávania a odborného výkladu s ďalšími podpornými aktivitami, ako je stretnutie s miestnym expertom, dotyk s prírodou, počúvanie živej hudby, špeciality miestnej gastronómie, ochutnávka typických vín, rozhovory so zaujímavými ľuďmi a podobne. Náš klient má tak možnosť sa priamo v teréne nielen „dotknúť“ vzácnych pamiatok, ale aj „nadýchať“ sa atmosféry a poznať “génius loci“.

Garantujeme:

  • overené odborné informácie 
  • odborný výklad s aktuálnymi poznatkami z najnovších archeologických a umeleckohistorických výskumov
  • renomovaných expertov na diskusie

V rovine technicko-organizačnej sa všetko prispôsobuje hlavnému Zámeru. Simplicissimus Reisen garantuje sprevádzanie zájazdu zvyčajne dvomi osobami. Odborné vedenie a výklad k téme v jednej osobe a technicko-organizačné zabezpečenie druhou osobou. Náš klient sa tak môže v maximálnej miere sústrediť na vnímanie a výklad pričom je minimálne zdržovaný a rušený organizačnými činnosťami. Zvyšuje sa tak intenzita vnemov a zážitkov. Takáto organizácia /management/ nám umožňuje ponúkať spoznávanie netradične veľkého počtu pamiatok.