Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)Polish (Poland)

SIMPLICISSIMUS REISEN
POZNÁVACIE A VZDELÁVACIE ZÁJAZDY PO SLOVENSKU

Prečo Simplicissimus

SimplicissimusTokaj

Slávny a inšpirujúci cestopisný román „ Abenteuerlichen Simplicissimus“ autor Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen mal svoju dobovú paralelu aj v cestopisnom románe „Ungarischer oder Dacianscher Simplicissimus“, ktorého autorom bol Daniel Georg Speer, pochádzajúci zo sliezskeho mesta Breslau. Tento „Schelmenroman“ vyšiel v roku 1683 a opisuje jeho príhody a reálie života v rokoch 1660 – 1675 práve na území dnešného Slovenska. Podobne ako jeho známejší starší literárny brat, je aj Uhorský Simplicissimus plný príhod na vojnovej línii – hranici s Osmanskou ríšou v Uhorsku, stretnutia so zbojníkmi, života meštianskej spoločnosti, hudobníkov, študentov i jednoduchých obyvateľov. To všetko sa odohráva v dodnes zachovaných mestách, stavbách, cestách. Nechýbajú tu ani opisy prírody a krajiny. V našej ponuke sú cesty po regiónoch a pamiatkach Slovenska (Liptov, Spiš, Šariš, Zemplín), ktoré literárny i skutočný Simplicissimus navštívil.  Jedna Kulturreise z našej ponuky kopíruje trasu pôvodnej cesty Simplicissima a  je sprevádzaná čítaním z tohto románu v historickom „Teutsch“ jazyku.