Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)Polish (Poland)

SIMPLICISSIMUS REISEN
POZNÁVACIE A VZDELÁVACIE ZÁJAZDY PO SLOVENSKU

Vzdelávacie zájazdy

Vzdelávacie zájazdy sú zájazdy pre kultivovaných klientov, ktorí majú záujem získať odborné poznatky a informácie o reáliách Slovenska v rámci ponúkaných tém typových zájazdov.

Vhodné pre: skupiny, skupinky ako aj pre jednotlivcov s odborným zameraním – pracovníkov múzeí, galérií, pamiatkových úradov, univerzít, odborných škôl, študentov, pedagógov, Vereine, Verbände, Stiftungen

Výhoda: pre špecialistov možnosť prehĺbenia vedomostí vo svojom obore.

Ponuka vzdelávacích zájazdov

Historické organy na Slovensku

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt 

Na tejto študijnej ceste navštívime interiéry sakrálnych stavieb so vzácnymi a krásnymi pamiatkami „kráľovského nástroja“, predovšetkým tie, kde sa zachovala ich nástrojová časť.

Vzdelávací zájazd
SR ORG 9

 

Obdobie Habsburgovcov, história a umenie v Uhorskej časti monarchie (1526 – 1918)

alt

Obdobie Habsburgovcov, história a umenie v Uhorskej časti monarchie (1526 – 1918).
Uhorská koruna na hlave Habsburgovcov zvýšila, už aj predtým veľký, význam tohto panovníckeho rodu. Jeho prológom boli roky 1437 – 1439, kedy sa uhorským kráľom stal rakúsky vojvoda Albrecht Habsburský (sobášom s Alžbetou Luxemburskou, dcérou významného kráľa a cisára Žigmunda Luxemburského).

Vzdelávací zájazd
SR HAB14

 

Pamiatky sakrálnej drevenej architektúry štyroch kresťanských konfesií.

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt  

Putovanie po oblúku - od kultúry gotickej Európy, protestantskej renesancie po byzantskú kultúru východných Karpát

Vzdelávací zájazd
SR HZK 7

 

Banské mestá a protiturecké opevnenia miest, hradov a kaštieľov.

Významné banské mestá so vzácnym rudným bohatstvom a hranica tureckej Osmanskej ríše, ktorá sa stopäťdesiat rokov tiahla polovicou Uhorska, boli vrcholnými témami zaujímajúcimi v 16. a 17. storočí Európu. Aj dnes patria na území dnešného Slovenska k najväčším pozoruhodnostiam historického a kultúrneho dedičstva.

Vzdelávací zájazd 
SR BBS 8

 

Putovanie za umením stredovekých nástenných malieb

zoznámenie sa s najväčším a najpestrejším zachovaným súborom gotických nástenných malieb severne od Álp

Vzdelávací zájazd
SR WAM 8

 

História reformácie a kultúrne dedičstvo evanjelickej cirkvi na Slovensku

Na tejto ceste sa zoznámime so zaujímavou históriou, stretneme sa s predstaviteľmi evanjelickej cirkvi AV na Slovensku a s historikmi. Spoznáme sakrálne pamiatky evanjelických chrámov rôznych regiónov,  ktoré sú prekvapivo výtvarne bohaté a pestré. Dozvieme sa o veľkom význame nemeckých evanjelických spoločenstiev, škôl a kultúry pre kultúru a identitu Slovákov. 

Vzdelávací zájazd
SR EVK 7